Profil

Psykolog Katarina Jensen 

Terapi, Supervision & Psykologisk Rådgivning


"Det er som regel aldrig problemet,

der er problemet,

men det er måden,

man tænker om problemet,

der er problemet"

(Michael White)

Uddannelse

Jeg er uddannet psykolog (Cand.psych.) ved Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet, medlem af Dansk Psykologforening samt Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. Jeg arbejder i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

 

En professionel samtale

Som psykolog kan jeg tilbyde dig en professionel samarbejdspartner, som er optaget af at hjælpe dig bedst muligt og stille spørgsmål, der guider dig i retning af det liv, du ønsker at leve. Men du vil i høj grad også møde et medmenneske, der på en lyttende og ikke-fordømmende måde giver plads til at dine foretrukne historier bliver fortalt, således at dine ønsker, håb og drømme får en stærk stemme.


Behandlingsområder

Jeg har over 13 års erfaring med behandling, psykologisk rådgivning, supervision og terapi med børn, unge og voksne samt familier og par.


Følgende er nogle af de problemstillinger, som jeg arbejder med:


 • Omsorgssvigt & sårbare familier
 • Sorg & kriser
 • Traumatiske hændelser
 • Tristhed, håbløshed og det der kaldes depression
 • Angst 0g fobier
 • Mobning, vold,  chikane & trusler
 • Spiseproblematikker
 • Stress og udfordringer i fx arbejdsforhold
 • Stof- og alkoholmisbrug
 • Selvfølelsesproblematikker
 • Udfordringer i parforhold
 • Selvskadende adfærd
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg
 • Fysiske og kroniske lidelser


Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du ikke finder netop det, du kæmper med benævnt ovenfor, for at høre om jeg alligevel kan være behjælpelig eller henvise til en anden psykolog.


Forskel på psykolog og psykoterapeut

Det er kun universitetsuddannede psykologer, der må kalde sig for psykologer. Det er vigtigt at vide, når du søger hjælp til behandling af dine problemer, at der er forskel på, om du vælger en psykolog eller en psykoterapeut.

Psykolog er en beskyttet titel, ligesom læge-titlen er det. Alle psykologer i Danmark har som minimum gennemført en 5-årig lang godkendt universitetsuddannelse. Mange psykologer har efter endt uddannelse opnået autorisation, har flere terapeutiske efteruddannelser og er specialister i psykoterapi.

Terapeut eller psykoterapeut er derimod IKKE en beskyttet titel, hvilket betyder, at enhver kan kalde sig terapeut eller psykoterapeut i Danmark, og der er ikke krav om uddannelse for at praktisere som terapeut. Dette kan skabe forvirring, og det kan være svært at navigere i, når der søges efter hjælp. Spørg derfor altid, såfremt du er i tvivl om en behandlers uddannelse.

Psykolog Katarina Jensen - Lokale