Traumer

Psykolog Katarina Jensen 

Terapi, Supervision & Psykologisk Rådgivning


“Trauma is not what happens to you.

Trauma is what happens inside you

as a result of what happens to you”

                                                                   Gabor Maté


Om traumer

Traumer ændrer vores hjerne, påvirker vores adfærd, vores relation til os selv og andre mennesker. Dele af os selv fastlåses i den tid, hvor det traumatiske finder sted. Heling og behandling af traumer er derfor en stor og vigtig del af mit arbejde som psykolog, hvor jeg hjælper med at frisætte mennesker fra de byrder de ofte gennem hele livet har båret på.


Barndomstraumer

Det er ikke den voldsomme begivenhed i sig selv, der forårsager traumer hos børn, men dét at barnet står alene med det der er svært og gør ondt. Barnet vil føle sig forladt og alene, og dermed fortabt og forkert.

Om børn og traumer, siger den den canadisk-ungarske læge Gabor Maté:
“Børn bliver ikke traumatiseret, fordi de bliver såret, børn bliver traumatiseret, fordi de er alene med smerten”.

Det der opleves traumatisk for det enkelte barn kan være vidt forskelligt - afhængigt af hvor alene barnet står med oplevelsen efterfølgende.


Traumereaktioner kan være at fryse, please, kæmpe eller flygte i situationen. Senere situationer i livet kan aktivere eller trigge traumereaktionerne, og vise sig ved, at personen råber, slår, trækker sig, frakobler sig, bliver motorisk urolig, har svært ved at fokusere, give opmærksomhedsproblemer m.m. 


Traumer er generelt kendetegnet ved en oplevelse af kontroltab i uforsigelige, utrygge og voldsomme omgivelser. Heling af traumer sker derfor bl.a. gennem rolige, trygge, forudsigelige omgivelser med stabile relationer, hvor der over tid øges en fornemmelse af at genvinde kontrol.


Sessioner: Heling af traumer

Jeg tilbyder sessioner, hvor vi sammen heler traumet, ved at gå tilbage i tiden, og hente de dele af os selv, der var fastlåste, hjem til nutiden. Dette arbejde gøres altid trygt og sikkert, hvor der tages særligt hensyn til ikke at retraumatisere, det menneske jeg arbejder med. Vi aftaler sammen om sådanne sessioner giver mening for dig. Varigheden af sessionen er 90. min.Du kan læse mere om traumer, svigt og tab på min instagramside @psykolog_