Terapi

Psykolog Katarina Jensen 

Terapi, Supervision & Psykologisk Rådgivning


“Den vise vejleder fører mig ikke ind i sit eget visdomshus, men leder mig til min egen klogskabs dørtærskel”

(Søren Kierkegaard)Terapi, Supervision & Rådgivning

Jeg tilbyder terapi, supervision og psykologisk rådgivning til børn, unge og voksne, herudover familie- og parsamtaler. Pårørende og andre betydningsfulde personer i dit liv er også velkomne til at deltage, såfremt du ønsker dette. Samtalerne foregår i min praksis.


Terapi

Psykoterapi kan være individuel, til par eller familier. I terapien behandles det pågældende problem over et forløb, som kan vare i kortere eller længere tid.


Fælles for samtalerne er, at vi taler om det, som er hjælpsomt og meningsfuldt for dig (eller jer). Det betyder, at vi sammen undersøger de udfordringer, du står overfor, og får synliggjort hvordan du kan komme nærmere det liv, du ønsker at leve. Du skal opleve, at hver samtale er effektiv, og jeg tjekker løbende, hvorvidt det vi taler om er hjælpsomt, eller om vi skal gå andre veje i vores samtale.


Jeg ser samtaler som rejser - rejser hvor jeg sammen med den eller de personer, jeg taler med, er optaget af at udfolde og undersøge initiativer, færdigheder, håb og drømme, som en hjælp til at stå imod problemer og vanskeligheder. Samtalerne skal give dig nye steder at stå, og mulighed for at fortælle andre historier om hvem du er, og hvad du står for som menneske.


Et centralt mål for samtalen er derfor at mindske problemets indflydelse på dit liv. Det sker bl.a. ved at frembringe andre perspektiver på problemet end hidtil, og få klarlagt hvad du giver værdi til, og hvordan du ønsker at leve dit liv, således at der opstår nye handlemuligheder.Supervision

Supervision adskiller sig fra terapi ved, at supervision er relateret til forhold i dit eller jeres arbejdsliv - det kan være, at der er udfordringer med ledelsen, ens kollegaer, eller at man har brug for hjælp til at løse arbejdsopgaver på en ny måde eller få sparring på specifikke opgaver.

Supervision kan både foregå individuelt eller i gruppe. Jeg tilbyder supervision i min praksis, også til større grupper. Jeg tilbyder også at komme ud på arbejdspladsen. 

Jeg har erfaring med supervision af ledere, ansatte, og  frivillige grupper i forskellige hjælpeorganisationer. Kontakt mig for yderligere information.

 

Psykologisk Rådgivning

Psykologisk rådgivning er rådgivende samtaler, hvor jeg rådgiver dig/jer med at finde løsningen på et specifikt problem. Jeg tilbyder bl.a. forældrerådgivning og pårørenderådgivning.

Forældrerådgivning er særligt henvendt til forældre med børn og unge. Temaer for forældrerådgivningen kan være

  • Udfordringer i relationen til barnet
  • Skilsmisse
  • Udfordringer i og med skolen, lærere, PPR m.fl.
  • Børn der har fået en diagnose
  • Søskendekonflikter m.fl.

Pårørenderådgivning er til alle, der er pårørende til et menneske, der har det svært. Temaer kan være

  • Misbrug
  • Psykiske lidelser 
  • Fysiske sygdomme
  • Vold


Rådgivning har ofte karakter af kortere forløb, og efter de første samtaler kan efterfølgende samtaler med fordel foregå pr. tlf. eller video. Anerkendte terapiformer

I det terapeutiske arbejde benytter jeg kun effektive og videnskabeligt dokumenterede terapiformer. Det drejer sig  bl.a. om systemisk, IFS  og narrativ terapi.  Det er individuelt, hvad der virker for den enkelte, derfor tilrettelægges hvert terapiforløb specielt til den eller de personer, jeg taler med.

I supervisionen er jeg særligt inspireret af  narrative idéer og perspektiver.


Meditation

Jeg har over 17 års erfaring med meditation, herunder bl.a. mindfulness. I nogle samtaler har jeg rigtig god erfaring med brug af meditation, hvor jeg lærer, hvordan man kan integrere meditation i sin hverdag. Mindfulness har vist sig at være effektiv ved flere problematikker bl.a. stress,  depression og smertetilstande. Meditation  øger vores evne til at være til stede og nærværende i nuet.

Som en del af vores samtale er der således mulighed for at arbejde med,  hvordan du kan bruge meditation i din hverdag uden for terapirummet.